תכנית מתאר גדרה

תכניות אב ומתאר

תכנית מתאר גדרה

תכנית המתאר לגדרה מצויה בשלב איסוף וניתוח הנתונים. התכנית תעסוק בייחודה של המועצה המקומית, הממוקמת בנפת רחובות, ומונה כיום 24,400 תושבים. הישוב נושא רבדים של ערכי מורשת של ראשית ההתיישבות היהודית, מבנים ואתרים היסטורים , סביבה חקלאית ושטחים פתוחים. כמו כן, הישוב סמוך לצירי תנועה ארציים ונהנה מנגישות גבוהה לכלי רכב פרטיים.
התכנית תעסוק בסוגיות נופיות מרכזיות:
- נוף התרבות של גדרה - סביבה חקלאית מקיפה את גדרה ומהווה מסגרת ירוקה. שטחים אלו נחשפים בזכות המבנה הטופוגרפי של המושבה.
- נחל שורק – מקטע נחל בצפון המושבה אשר כיום סובל מזיהום ורצועה צרה במיוחד. מהווה הזדמנות ליצירת שטח פתוח ברמה העירונית, אשר אינו קיים כיום בגדרה, תוך שיקום הנחל ושימורו כאתר טבע עירוני
- יצירת שלד שטחים ציבוריים פתוחים– יתבסס על השצ"פים הרבים מבחינה סטטוטורית, אשר רבים מהם אינם מפותחים, ועל פיתוח צירים ירוקים שיגשרו על פני חסמים ויקשרו בין חלקי העיר.
- נקודות לציון ומוקדים לשימור – חיזוק רוח המקום והקשר למושבה ההיסטורית ולמרקם השטחים הפתוחים. בדגש על רחוב הביל"ויים כמרחב נופי מסחרי ראשי, המהווה הדלת הראשית למושבה.
אדריכלים: נעמה מליס אדריכלים

שנה: 2013
לקוח: משרד הפנים
צוות: מור אשכנזי
סטטוס: בתכנון