תכנית מתאר בת-ים

תכניות אב ומתאר

תכנית מתאר בת-ים

הנספח הנופי לתכנית המתאר בת ים נמצא בימים אלה בהכנה. הושלם שלב איסוף הנתונים וניתוחם. בת ים התברכה במגוון שטחים פתוחים, חוף ים ושדרה מרכזית ונהנית מחיי רחוב פעילים. הטיילת ורצועת החוף הן השטח הפתוח החשוב ביותר בעיר. מבחינת ערכי טבע, שני האתרים המשמעותיים הם חוף הים, על מצוק הכורכר שלו, הרצועה החולית וסלעי הגידוד וכן אתר טבע עירוני גדול בדרום-מערב העיר.

בת ים ממוקמת במרכז מטרופולין תל-אביב ומשתרעת על פני של 8,167 דונם. העיר קומפקטית, מישורית ובנויה בצפיפות יחסית, מתגוררים בה כ- 130,000 תושבים.

השלב הראשון של העבודה כלל היכרות מעמיקה עם הרובעים השונים, לימוד של כל מרכיבי המרחב הציבורי הפתוח, בדגש על מערכת השטחים הפתוחים הענפה, לימוד מורפולוגי, השוואה לערים שכנות, טווחי שירות ועוד. המשך העבודה בימים אלה ממוקדמת בגיבוש פרוגראמה, חזון ויעדים.

אדריכלים: לרמן אדריכלים

שנה: 2013
לקוח: משרד הפנים
צוות: טלי וקסלר, מיכל שובר
סטטוס: בתכנון