האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

קמפוסים ומוסדות ציבור

האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה תוכנן כמכלול, כך שהשטחים הפתוחים עוטפים את הבינוי האוניברסיטאי. במרכז המתחם מערכת של ככרות בנויות, לאורכו של ציר מרכזי ירוק, אשר בסופו אמפיתיאטרון נופי. הפיתוח כלל גם הקמתו של גן בוטני.

תכנון הצמחייה כלל הצללת שטחי החניה הנרחבים באמצעות פרגולות מטפסים והסתרת הקירות האקוסטיים באמצעות צמחיה עשירה.

אדריכלות: עדה כרמי-מלמד אדריכלים

שנה: 2006
לקוח: האוניברסיטה הפתוחה