תכנית מתאר עירונית הוד השרון

תכניות אב ומתאר

תכנית מתאר עירונית הוד השרון

הנספח הנופי לתכנית המתאר הוד השרון מבוסס על הזהות הנופית העירונית הייחודית - שלד ירוק הכולל את פארק הירקון, צירי הנחלים ושטחים חקלאיים בהיקף ובתוך העיר.

מטרת התכנית הינה שימור אופי השטחים הירוקים, חיזוקם, הרחבתם וכן יצירת קשר רציף ואיכותי ככל הניתן בין שטחים אלו. במקביל לחיזוק מרכז העיר, באמצעות יצירת מרחב פתוח ונגיש להולך הרגל, הרחבת שצפ"ים, חיזוק הקשרים אל השטחים הפתוחים, פיתוח מתחם התפר, כשצ"פ עירוני במרכז העיר הותיקה וקישור דרך רמתיים אל השלד הירוק העירוני.

התשריט והתקנון מתווים הנחיות לטיפול בשטחים הפתוחים, שימור טיהור והשהיית מי נגר,  שיקום נופי, חיזוק צירים קיימים, שמירה והעצמה של הטבע העירוני, שימור מגוון ביולוגי ונושאים נוספים.

 

אדריכלות: נעמה מליס אדריכלים

שנה: 2012
לקוח: עיריית הוד השרון
צוות: אורה חכם-רפאל, מור אשכנזי
סטטוס: בהפקדה