פארק חיריה

תחרויות

פארק חיריה

זכיה במקום שני

הקונספט התבסס על השארת התל בצורתו הקיימת, תוך הדגשתו כמעשה ידי אדם, כאשר עיקר הפעילות מתבצעת בראש ההר ויוצרת מגוון רחב של גנים בעלי אופי שונה, שיתוכננו על ידי צוותים בינלאומיים שונים.

בשיתוף עם סטודיו דה-לנגה

שנה: 2004
לקוח: קרן ברכה