חניון ויקס, מכון ויצמן

תחרויות

חניון ויקס, מכון ויצמן

זכיה במקום הראשון