תב"ע בית חולים קפלן

תכניות אב ומתאר

תב"ע בית חולים קפלן

הנספח הנופי, אשר מלוה את התב"ע של בית החולים, מתבסס בעיקרו על שימור השטח הפתוח שבלב בית החולים. עקרון תכנוני שמלווה את בית החולים מאז היווסדו.

מטרת התכנית הינה שימור אופייה של ה"לב הירוק" ושימור הקשר בינו לבין מבני המחלקות המתוכננים. בית החולים, אשר נמצא בכניסה לעיר רחובות, יקושר אליה וכך יאפשר לחולים, אנשי צוות ותושבי העיר שימוש בשטחים הפתוחים. התכנון העתידי יכלול שבילי הולכי רגל, אופניים, מתקני נופש וספורט, אמפי ומדשאה רחבה, שזורה עצים ותיקים.  

התשריט והתקנון מתווים הנחיות לטיפול במי נגר, טיהורם והחדרתם למי התהום, שימור אופייה של המדשאה המרכזית, שימור עצים ותיקים, שילוב אומנות ברחבי השטחים הפתוחים כתפיסה המסייעת בריפוי, מיסוך רעשים ומטרדים כלפי השכונות הגובלות, תוך חיזוק הקשר התפקודי בין תושבי העיר לבית החולים.

 

אדריכלים: עורכי התב"ע- רכטר אדריכלים

עורכי נספח הבינוי – עוזי גורדון אדריכלים

שנה: 2013
לקוח: קופת חולים כללית
צוות: בר וולקוביץ'-אמיר, עופרי חותה-ציטלין
סטטוס: בתכנון