בקעת הקהילות

קמפוסים ומוסדות ציבור

בקעת הקהילות

אנדרטת הזיכרון "בקעת הקהילות", שביד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, המשתרעת על פני 24 דונם, נועדה להנציח את הקהילות היהודיות ברחבי אירופה ובצפון אפריקה, שנהרסו או נשמדו בשואה.

הפרויקט הינו פרי תחרות תכנון, כשאת ההשראה לתכנון היוותה נבואת הנביא יחזקאל בחזון העצמות היבשות "הייתה עלי יד ה' ויוציאני ברוח ה' ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות...." (פרק ל"ז פסוקים א' ו-י"ב).

האנדרטה תוכננה כקבר פתוח חפור בקרקע, ובתוכו עיים שנבנו מאבנים גדולות, לא מסותתות, היוצרות מבוך של קירות גבוהים. על האבנים, שהובאו לאתר ממקומות שונים ברחבי הארץ, מונצחים, בחציבה בסלע, שמותיהן של למעלה מ- 5,000 קהילות.

המימדים, החומרים והקלות בה ניתן "ללכת לאיבוד" מייצרים חווית שיטוט עוצמתית ומטלטלת, תחושת קטנות, ניתוק, בלבול ופתח למחשבות והרהורים באבדון.

שנה: 1995
לקוח: יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה