מתחם "התפר"

תכניות אב ומתאר

מתחם "התפר"

פארק "מתחם התפר" תוכנן מתוך רצון לשמר את אופייה הייחודי של הוד השרון, על דימויה הכפרי והנחלים הזורמים דרכה. חזון הפארק נבע מתוך ההבנה כי תאוצת הבנייה הצפויה, תפחית באופן ניכר את השטחים החקלאיים בעיר. פארק זה נמצא בסמיכות לשני מוסדות חינוך ויספק בסיס ומקור להקניית ערכים אקולוגיים לילדים הלומדים במוסדות אלו ולתושבי העיר כולה, כגון  שימור ערכי טבע ונוף קיימים: מטעים, פרדסים, וחורשת האיקליפטוס;  שמירה וחיזוק של האופי החקלאי הקיים של המתחם;  שימור מי נגר,איסופם, טיהורם והחדרתם בשטח הפארק;  שמירה על רצף ירוק לאורך ה"S" הגדולה העירונית והתחברות לרצפים הירוקים המשניים;  יצירת מרחב ירוק נתפש מעבר לגבולות הפארק הציבורי.

הפארק יכלול שבילי הולכי רגל, אופניים וריצה, אמפי תיאטרון, אזורי משחק לילדים ופעוטות, אזורי פיקניק ומנגל, בתי קפה וכיכר עירונית למגוון פעילויות חוץ וכך תהווה ריאה ירוקה המחברת בין החלק המזרחי והחלק המערבי של העיר באמצעות יצירה וחיזוק קשרים המחברים את הפארק לשכונות הקיימות והמתוכננות;  חיזוק דרכים וקשרים לדרך רמתיים;  חיזוק הנצפות מהפארק ואל הפארק.

 

שנה: 2013
לקוח: עיריית הוד השרון
צוות: ב. ברוך י. סלומון אדריכלים
סטטוס: באישור