קמפוס אוניברסיטת תל אביב

קמפוסים ומוסדות ציבור

קמפוס אוניברסיטת תל אביב

השלד הירוק של קמפוס אוניברסיטת תל אביב ובמסגרתו פרויקטים מרכזיים כגון הכניסה המרכזית, בית התפוצות ופיתוח הפקולטה לכלכלה, הפקולטה להנדסה, בניין הסנאט, ואודיטוריום ע"ש סמולרס, וכן פרויקט איחוד הקמפוס אשר היה מופרד לשניים ע"י כביש עירוני. הינם חלק מהפרויקטים, אשר תוכננו על ידי משרדנו במהלך השנים הרבות, בהם אנו מלווים את התפתחותו. 

אחת התרומות החשובות למראה הקמפוס כיום, הינה החלטה תכנונית נופית ליצור גבעות דשא, במקומות אשר בהם תוכננו לקום מבנים בעתיד, על מנת לתחום את החלל. בינן שובצו פסלים של מיטב האומנים הישראליים. חלק מהתכניות האדריכליות השתנו, עקב ההצלחה הרבה של הגבעות, אשר הפכו במהלך השנים להיות אחד הסמלים הנופיים של האוניברסיטה.

 

לקוח: אוניברסיטת תל אביב