designing landscapes SINCE 1953

על המשרד

אנו רואים באדריכלות הנוף יצירה הוליסטית השואבת מן המכלול השלם, הטבעי והאורבני, ויוצרת סביבה שנועדה להיות חלק בלתי נפרד מהטבע. בעבודתנו שאיפה מתמדת להתבוננות והתאמה לסביבה ולצרכיה המשתנים. עם מורשת מייסדי אדריכלות הנוף בארץ, אנו ממשיכים ונעים אל עבר עתיד המציב אתגרים חדשים תוך השתלבות במגמות תכנון עכשוויות.

עוד עלינו left

מבין לקוחותינו