רחבת צ'ימבליסטה אוני' תל אביב

רחבת צ'ימבליסטה אוני' תל אביב

על הפרויקט

כיכר מרכזית התחומה בין בית הכנסת ע"ש צ'ימבליסטה ובניין צ'ק פוינט לבין בניין הסנט. הרחבה כוללת מדשאה וטריבונות ישיבה, אזור להתכנסות ועצים בוגרים, קיימים וחדשים, להדגשת הציריות וליצירת מוקדי צל. ריצוף הרחבה הייחודי מאבן פרופידו איטלקית.
אדריכלות ע"י 'קימל אשכולות'.

  • לקוח אוניברסיטת תל אביב
  • גודל 10,300 מ"ר
  • סטטוס הושלם 2019
  • צוות ליאור וולף, שי כץ, טל ונר
  • צילום אסף פינצ'וק